Sociaal, Liberaal maar vooral Lokaal!

Nieuwe politieke partij bij Provinciale Statenverkiezingen Utrecht

Aan de verkiezingen voor de provinciale staten Utrecht zal een nieuw gevormde partij meedoen. De naam: U26 GEMEENTEN. Een vereniging waarvan diverse onafhankelijke lokale partijen uit gemeenten in de provincie Utrecht lid zijn. Kiezers die bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 hun stem gaven aan een onafhankelijke lokale partij, hebben nu ook de mogelijkheid om voor de Statenverkiezingen te stemmen op onafhankelijke lokale kandidaten. Door te stemmen op U26 GEMEENTEN komt er vertegenwoordiging en herkenbaarheid vanuit eigen gemeenten in de provincie. Uniek en onderscheidend is dat hiermee het bevorderen van inspraak van ‘dichtbij’ pas écht mogelijk wordt gemaakt.
WijkNU is in de U26 gemeenten vertegenwoordigd door twee lokale kandidaten die ook in de Wijkse politiek de belangen van de inwoners van onze gemeente behartigen.

De deelnemende lokale partijen houden geheel hun eigen identiteit. Zij zullen van daaruit en vanuit genoemde doelstelling intensief samenwerken. Op deze wijze worden gemeenschappelijke belangen van gemeenten in de verhouding tot de provincie, optimaal behartigd. Dit gebeurt zoveel mogelijk in samenspraak met de inwoners. Belangen van deelnemende lokale partijen die in de eigen gemeente tegenover de provincie aan de orde zijn, worden in gezamenlijk overleg besproken om waar nodig of mogelijk elkaar te steunen.

Hoe werkt de provincie?

Hoe werkt de provincie? Nederland bestaat uit twaalf provincies. In elke provincie liggen een aantal gemeenten. Ook heeft elke provincie een eigen bestuur
Klik hier....

De speerpunten van ons beleid

  • Schoolzwemmen met Zwembad
  • Veilige fietsroutes
  • Meer passende woningen
  • Meer lokale werkgelegenheid
  • Meer zorg - minder mantelzorg
  • Anders besturen - minder uitgaven
  • Vrije koopzondagen

Copyright WijkNU