KGLEUF ‘T NIE MER HEY !!

KGLEUF ‘T NIE MER HEY !!

Raad wat er staat in de Raadspraat. Is dit een restant Carnavalspret? Is het de uitspraak van een tandeloze, die niet meer kan 'kleuven'?
Laat ik u niet langer meer in spanning houden, het is de uitspraak van een autochtone burger, die voor mij kernachtig samenvatte wat zijn conclusie was van deze coalitie van VVD, GroenLinks en PCG halverwege de rit.

IK GELOOF HET NIET MEER, HOOR.

Wat geloof je dan niet meer?
De verkiezingsbeloften was het antwoord.

Laten we na twee jaar, halverwege de rit, eens samenvatten.

De VVD had 5 concrete punten:
Lagere lasten (Wijk hoort nu bij de sterkste stijgers).
Gratis Gravenbol (alleen als het koud is).
Geen windmolens (steun geweigerd aan inwoners bij protestacties tegen Houten e.a.).
Er komt een fietserstunnel bij de Geer-rotonde van 5 miljoen (we sparen sinds kort enkele honderdduizenden per jaar). Het laatste punt is mij ontschoten, iets met honden, komt ook zelden meer ter sprake.

De kroonjuwelen van GroenLinks:
Windmolenparken in onze Gemeente en klimaatneutraal in 2030 (de datum wordt waarschijnlijk uitgesteld naar 2040 e.v.).
Grip op het Sociaal Domein (het einde van het jarenlange miljoenenverlies komt maar niet in zicht).
Burgerparticipatie (alleen wanneer het uitkomt).
O ja, herinrichting van de markt (veelgeroemd) gaat een ferme budgetoverschrijding tegemoet i.v.m. compensatieparkeerplaatsen op een plek ten koste van de groene schapenweide.

De PCG was ook faliekant tegen windmolens (?) en voor een integer degelijk financieel beleid (maar camoufleert al jaren een negatief resultaat met onze spaarpotten). De beloofde 1.000 extra woningen hebben we niet gekregen, dus vraagt men nu om 2.000 extra woningen. Maar ook daar vinden we in de provinciale plannen niets terug.

Is dit roasten van de coalitie alleen maar negatief. Neen! Kwestie van positief omdenken, in plaats van domdenken.
Deze column is bedoeld als een flinke duw om de 2e helft van deze coalitieperiode over te gaan tot daden in het algemeen lokaal belang van onze inwoners. Meer betaalbare woonruimte en uitbreiding van de lokale werkgelegenheid Met meedenkende inwoners, ondernemers en uw lokale partij BurgerBelangen. Dat zal zeker een herstel inluiden van het vertrouwen in de lokale politiek.

Wietze Smit,Fractieleider BurgerBelangen CLW

De oplossing, 1.000 extra banen!

De oplossing, 1.000 extra banen!

Woensdag 16 januari is een beetje laat, maar ik wil toch graag beginnen met iedereen een voorspoedig 2019 te wensen. Namens mijzelf en alle vrijwilligers van onze beweging WijkNU.

1.000?

De titel van mijn raadspraat lijkt een beetje cryptisch, maar afgezien van die 1.000 woningen zou uitbreiding van de lokale werkgelegenheid de prioriteit voor onze Gemeente moeten zijn en die WijkNU zich stelt voor de komende tijd.

Water aan de lippen.

De problemen van onze Gemeente zijn duidelijk, we vergrijzen bovengemiddeld, we lopen achter op de economische groei en de bodem van de schatkist wordt slechts dunnetjes bedekt dankzij de recente verhogingen van de lokale belastingen.

Nieuw elan scheppen door woningbouw voor jonge gezinnen zit er voorlopig niet in, ondanks dat het college nu 2.000 woningen vraagt in plaats van de 1.000 die we (nog) niet hebben gekregen.

Eigen WijkNU lobby.

Wij zijn het afgelopen jaar aan het lobbyen geweest voor extra lokale werkgelegenheid. Immers, dit geeft geen fileproblemen en de provincie staat hierbij aan onze kant. Ook wanneer bij uitbreiding van de werkgelegenheid wij daarbij extra woningbouw betrekken voor lokale ondernemers en hun werknemers.

Yes we can!!

Onze Gemeente heeft veel te bieden aan bedrijven en ondernemers, als telg uit een lokaal horeca ondernemersgezin en uit de gesprekken met collega ondernemers weet ik dat er kansen liggen om bedrijven aan te trekken en voor lokale bedrijven die willen expanderen. Maar dan moet daar wel op worden ingespeeld!

Afgelopen jaar heeft onze fractie op het Stadskantoor al diverse gesprekken gevoerd over dit onderwerp, de indruk is dat het kwartje begint te vallen.

Maar nu wordt het tijd om door te pakken en in de komende jaren te laten zien dat we als Gemeente op eigen benen kunnen staan en met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen treden. Uitbreiding van de lokale werkgelegenheid is daarbij essentieel.

WijkNU heeft de helpende hand al diverse malen uitgestoken naar alle partijen en ook de komende jaren kunt u rekenen op een constructieve houding van de enige onafhankelijke politieke beweging binnen onze Gemeente.

Wendy Torbijn, raadslid WijkNU

Copyright WijkNU