Over ons

Dit zijn de mensen die zich in willen zetten voor het
algemeen belang van Cothen, Langbroek en Wijk.

Raadsleden


Wietze Smit (Raadslid, Fractieleider)
Wietze Smit, vader van 2 volwassen zoons en sinds 40 jaar woon ik in onze Gemeente op diverse lokaties in de kern Wijk en nu in het buurtschap Dwarsdijk bij Cothen.
Sinds een aantal jaren ben ik een soort pensionado na de verkoop van mijn onderneming en daarvoor een loopbaan in de financiële sector. Ben opgeleid als schade-actuaris/econometrist en heb een (helaas onvoltooide) rechtenstudie achter de rug, allemaal in de avonduren. Studies die ik, naast vakopleidingen, heb kunnen betalen door mijn hobby als muzikant.
Ben inmiddels met 16 jaar in de Gemeenteraad het meest ervaren raadslid, waarvoor ik ook respect ontvang van mijn collega’s (in de verkiezingstijd helaas wat minder).
In de laatste 10 jaar constateer ik een steeds grotere afstand tussen de lokale politiek en de inwoners. Een afstand die ontevredenheid en frustratie veroorzaakt.
Investeringen die veel geld en middelen kosten en tot niets leiden. 

 

 

Stijgende lokale lasten, woningnood, minder zorg en een tekort op de begroting dat door de inwoners, door lastenverhogingen, mantelzorg en vrijwilligerswerk, moet worden gedicht. Het is nu tijd om de inwoners weer centraal te stellen en te belonen voor hun inzet, het is die onvolprezen inzet waar onze Gemeente nu al jaren op drijft.

BurgerBelangenCLW is een nieuwe lokale politieke beweging, waarin ik mij helemaal thuis voel.
Samen met een nieuwe deskundige en uitgebreide achterban van inwoners willen wij ons inzetten voor een zelfstandige en welvarende Gemeente. Het spookbeeld van de 60-70’er jaren toen ik hier kwam wonen, isolement en een verpauperde binnenstad, mag nooit meer terug komen.
Daarom moet het anders en het kán anders.
Door een effectief bestuur samen met de inwoners, kunnen we de kansen die zich aandienen grijpen en zorgen voor uitbreiding van lokale werkgelegenheid, lagere lasten, woningruimte, meer sportfaciliteiten (o.a. zwembad), verantwoord groenbeheer, een heldere administratie en vooral…: Kies lokaal, Kies voor een sterker en gezondere Gemeente.

Wilt u meer weten, kijk dan op onze website naar het uitgebreide en goed doorgerekende programma van BurgerBelangenCLW.
Stem Lokaal in het stemlokaal!!!


Wendy Torbijn (Raadslid)
Ik ben Wendy Torbijn geboren en getogen te Langbroek, 44 jaar oud.Ik ben Horeca-ondernemer.
Na een Internationale studie aan de Ecolé Tunon Den Haag heb ik gewerkt bij verschillende bedrijven in het binnen en buitenland op Horeca en Toeristisch gebied. Sinds 15 jaar werkzaam in Langbroek bij ons familiebedrijf "restaurant Torbijn".
Omdat ik ben opgetogen in één van de kleine kernen van Wijk bij Duurstede is het mooi deel uit te maken van een politieke partij die heel transparant is en voor de burger opkomt en niet naar de "haagse" pijpen danst en haar verantwoordelijkheid durft te nemen.
Daarom spreekt mij WijkNU ook erg aan ook omdat ik inmiddels al 4 jaar lid van deze partij ben en heb ervaren dat je gezamenlijk tot een mooi resultaat kunt komen om onze gemeente nog leuker en mooier te maken!

Steunfractieleden


John Beringen (Steunfractielid)
Velen onder u zullen mij kennen van de Wijkse Courant, waar ik sinds 2008 stukken voor schrijf over vrijwel alle onderwerpen, politieke, of politiek getinte, zaken uitgezonderd.
In 1997 werd ik lid van de lokale partij "WijkNU, dat toen nog "Burgerbelangen 96" heette. Waarom koos ik voor de lokale partij? Het antwoord hierop is eenvoudig. Een lokale partij is niet gebonden aan een landelijk beleid dat van bovenaf wordt opgelegd dat in sommige gevallen ook wel als een keurslijf kan worden ervaren. De termen "opgelegd" en "keurslijf" zijn wellicht wat te zwaar aangezet want e.e.a. is natuurlijk ook wel weer enigszins afgestemd op de politieke verhoudingen ter plekke, in dit geval dus de Gemeenteraad.
Er wordt echter nog wel eens neerbuigend gedaan over lokale partijen omdat die zogezegd "wel de wortels, maar niet de toppen" (lees "verbinding met de landelijke en Europese opgaande lijn") hebben. Dat is correct. Maar door juist "slechts" de wortels in de lokale samenleving te hebben, hoeven wij naar boven toe geen verantwoording af te leggen over onze koers.
Als lokale partij in zijn algemeenheid, waarvan de ontstaansreden op verklaarbare wijze voor zich mag spreken, hebben wij uitsluitend te maken met mensen die wij dagelijks tegenkomen op straat, in de winkel, in een restaurant, kortom: binnen onze Gemeentegrens.
Dáár zetten wij ons voor in.

 

Fractieleden


Lucien Versteeg
Lucien Versteeg is vervlochten met (de gemeente) Wijk bij Duurstede, vooral op het front van sport.
Opgegroeid in het hartje van Wijk (Peperstraat en de Markt) en later in De Horden, nu de Noorderwaard, is hij bekend met de alledaagse vraagstukken. Met zijn informatica achtergrond is hij jaren actief geweest met zijn bedrijven, in binnen- en buitenland. Nu is hij actief als adviseur voornamelijk in de zorgsector. Lucien Versteeg zet zich in voor het wel en wee van alle sportverenigingen in Langbroek, Cothen en Wijk bij Duurstede. In het bijzonder bemoeit hij zich met het huisvestingsvraagstuk: de vraag naar betaalbare huurwoningen voor alle jong-volwassenen is extreem hoog en moet snel beantwoord worden. Zoveel jong-volwassenen willen maar al te graag in Langbroek, Cothen en Wijk blijven (wonen) - die kansen moeten wij ze echt gaan bieden!!!


Roland Versteeg
Woonachtig in Cothen en tegenwoordig vooral muzikaal actief.
Een aantal jaren geleden ben ik raadslid geweest voor de lokale partij en ik verbaas mij elke keer weer over de invloed van landelijke parijen en kopstukken op de gemeenteraadsverkiezingen. Alsof mensen zelf dat onderscheid niet kunnen maken? Maar natuurlijk wel!

De reden waarom ook ik lokaal kies is de andere manier van denken. Meer vanuit de inwoners zelf, dan van bovenaf opgelegd. Wat dat betreft was het goed hoe we in Cothen een stokje hebben kunnen steken voor de plannen met de Dorpsstraat, wat volgens de gemeente een snelbaan moest worden.
Nu is er een breed gedragen, door burgers mede uitgewerkt en doordacht plan wat er goed uit ziet! Nu de uitvoering nog.
Laat dat maar aan een ondernemende partij als WijkNU over.


Roel van der Wal
Ik ben zelfstandig ondernemer/trainer in logistieke- en veiligheid opleidingen, met een ruime ervaring op het gebied van procesmanagement en fiscale- en sociale wetgeving.

Sinds 2004 ben ik inwoner van de gemeente Wijk bij Duurstede. Als mens voel ik mij verantwoordelijk en betrokken bij onze leefomgeving.

Het gaat daarbij niet om de landelijke partij ideologieën, maar om een kwalitatief, uitstekend lokaal bestuur dat zich bezig houdt en besluiten neemt in het algemene belang van alle inwoners. Lokale thema's vragen om lokale oplossingen. Wijk Nu is een beweging die heel dicht bij en vanuit de belangen van alle inwoners wil besturen.

Een Gemeente goed besturen kan alleen met een Wijkse visie, een lokale visie wel te verstaan!  

 


Jos Kroon
Sinds 2002 woon ik met veel plezier in Wijk bij Duurstede. Sinds een aantal jaren ben ik door mijn functie als voorzitter van zwemvereniging Dorestad Dolphins in aanraking gekomen met onze lokale politiek. Ik heb me vaak verbaasd over de gang van zaken in de gemeenteraad.
In mijn werk als adviseur in de gezondheidszorg werk ik met veel plezier samen met professionals om uitkomsten van zorg inzichtelijk te maken. Dat doen we samen met patiënten. We willen transparant zijn in wat de resultaten zijn van onze zorg.
Zo zie ik de lokale politiek ook en daarom ben ik blij deel uit te maken van WijkNu. Transparant zijn over sturing en afrekening van beleid. Geen verborgen agenda's of vage onderhandse afspraken, maar open en in dialoog met elkaar.
In onze gemeente zijn heel veel goede ideeën, ik wil deze ideeën een podium en prioriteit geven om te ontwikkelen. Maar we moeten ook duidelijk zijn wanneer iets niet mogelijk is. Samenwerken met onze inwoners en transparant zijn over beleid is daarbij van belang. De politiek staat vaak zo ver van ons bed, maar ik ben er van overtuigd dat we door meer naar burgers te luisteren, te zien welke kwaliteiten er in de samenleving zijn en die optimaal te benutten, het wonen en leven in onze gemeente nog mooier maken.

 


Ton Loeffen
Ik ben nu 27 jaar actief in de plaatselijke politiek want alleen die komt zonder last of ruggespraak op voor de belangen van de inwoners van onze gemeente.

 

Copyright WijkNU