Wat Verder Ter Tafel Komt...

Op deze blog zullen wij onderwerpen publiceren om deze onder uw aandacht te brengen en u in de gelegenheid te stellen uw mening te geven. Wij hanteren voor deze blog de normale blog-fatsoensregels.

Fatsoensregels.

Op deze blog gelden de normale fatsoensregels, ongewenst zijn daarom:

 • het gebruik van scheldwoorden of schuttingtaal
 • iemand beledigen of op ordinaire wijze aanvallen
 • het plaatsen van iemands privégegevens
 • porno of schokkend materiaal
 • racistische uitlatingen
 • bedreigingen

Wees altijd behulpzaam en toon respect.

 Verboden!

 • het plaatsen van reclame en het promoten van producten, diensten, bedrijven etc. (spammen)
 • alles dat door wetgeving verboden is
 • licentie- of copyrightschendingen

Bezwaren.

 • Iedereen die problemen heeft met de inhoud van een bepaald bericht kan dit per persoonlijke mail (PM) melden.
 • In dit bericht moet een duidelijke omschrijving van het bezwaar staan. Iedere klacht wordt bekeken en indien noodzakelijk wordt er actie ondernomen.
 • Bezwaren zullen niet altijd worden beantwoord, maar wel altijd ter kennisgeving worden aangenomen.

Overige

WijkNU controleert of berichten niet verstoten tegen de regels en onderneemt zo nodig actie.

In alle gevallen waarin de regels niet voorzien ligt de beslissingsbevoegdheid bij WijkNU.

De acties kunnen bestaan uit het:

 • verwijderen van berichten
 • aanpassen van berichten
 • sturen van persoonlijke waarschuwingen per PM (Persoonlijke Mail)

Copyright WijkNU